; ; Om Brandlundparken
Gå til hovedindhold

Om Brandlundparken

Brandlundparken, som ligger i Brande, er et stort hus med ældreboliger, aktivitetscenter og café. Huset er også udgangspunktet for hjemmehjælp og sygeplejen i distriktet. Brandlundparken er et livligt sted, hvor der foregår mange forskellige aktiviteter, som også tiltrækker ældre ude fra byen. I Brandlundparken findes et stort træningscenter, som kan benyttes efter aftale med Brandlundparkens fysioterapeuter.

Midterparti facade af Brandlundparken

Brandlundparken er opført i 1953 og var tidligere "De gamles hjem". I 1990 blev husets status ændret til ældre- og aktivitetscenter.

Centret består af:

  • 13 ældreboliger
  • Aktivitetscenter
  • Café
  • Fodpleje
  • Høreomsorg
  • Træningsfaciliteter
  • Hjemmehjælp
  • Sygepleje
  • Administration

I tæt tilknytning til centret er der desuden 57 boliger, beliggende omkring Brandlundparken på Skolestien og Søndervænget.

Hjemmeplejen er organiseret som en integreret ordning, hvor der ikke skelnes mellem om borgeren bor i plejebolig eller eget hjem. Hjemmeplejens personale, (hjemmehjælpere, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere) arbejder tæt sammen indbyrdes og med sygeplejen, for at der er størst muligt sammenhæng i den hjælp, borgeren modtager. Dette er med til at skabe en bedre kvalitet i hverdagen.

Gennem den integrerede ordning ønsker Sundhed- og Omsorgsafdelingen at skabe et mangesidigt tilbud til kommunens pensionister og syge borgere, så disse kan leve et aktivt liv på egne betingelser. Til dette kan borgerne modtage støtte og hjælp efter den enkeltes ønsker og behov og under hensyntagen til de økonomiske rammer.

I plejen/omsorgen tager vi udgangspunkt i egenomsorgsprincippet

Det vil sige, at borgeren motiveres til at klare det, som han eller hun selv kan. I samarbejde med visitatorerne tilbyder vi hjælp til det, borgeren ikke selv kan klare.