; ; Aktivitetsrådet har afholdt generalforsamling i Bikuben på Brandlundparken
Gå til hovedindhold

Aktivitetsrådet har afholdt generalforsamling i Bikuben på Brandlundparken

Læs referatet herunder:

Referat fra generalforsamling den 25. april 2022

Efter Henning's velkomst til de desværre få fremmødte, var der valg af dirigent.

Preben Jensen blev valgt.
Konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med rettidigt varsel.

Kirsten Møller og Birthe Kofoed  blev valgt til stemmetællere.

Herefter fik Henning ordet.

 

Henning aflagde beretning for år 2021

Coronaen havde sat sit præg med nedlukning allerede 10. dec 2020 til 3. januar 2021, alt aktivitet var lukket ned.
Der kunne ikke holdes nytårskur p.g.a. forsamlingsforbud, dog håbede vi at holdene, hvor bestyrelsen havde været i kontakt med alle vejlederne, kunne starte op i uge 2, men nedlukningen blev først forlænget til 17. januar, så til 7. februar og igen til 28. februar. Først 20. april begyndte landet så småt at åbne op.
Vi skulle helt hen til 27. maj før der igen kunne åbnes på Brandlundparken, dog med coronapas, coronatest, mundbind og selvfølgelig afspritning. Nu kunne vejlederne selv bestemme, om de ønskede at starte d. 27. maj, eller vente til 2. august.

 

Sankt Hans-fest blev afholdt 20. juni sammen med søndagstræf. Der var ca. 30 mødt op, som alle skulle sidde ned ved bålet, det gav lidt ekstra arbejde. 
Henning stod for både det lille bål og båltale.

 

22. september var bestyrelsen sammen med medhjælpere og personale på Brandlundparken og Engparken inviteret til rundvisning på Engparken's nye tilbygning.

 

Årsmøde for alle aktivitetsrådene i kommunen blev  afviklet  i Nørre Snede den 27. oktober.

 

Modeshow den 6. oktober blev afholdt med ca. 80 gæster. Uden restriktioner.

 

I oktober begyndte forberedelserne til novemberfesten. Underholdningen med Lotte Riisholt blev bestilt, mad blev bestemt, men coronaen blev årsag til udsættelse til foråret.

 

Heller ingen nytårskur 2022 p.g.a forsamlingsforbud.

 

Bestyrelsen var igen på banen med medlemskort, som Gitte og Poul havde lavet til holdene. Besværlig, da der jo ikke har været tilmeldinger.

 

Henning sluttede af med tak til Brande Bladet for godt samarbejde i 2021.

Tak til alle vejledere for et stort stykke arbejde.

Tak til Gitte og Poul  for registrering og udskrivning af medlemskort.

Tak til revisorer Kamma og Preben.

Tak til vicevært Heidi Johnsen og daglig leder på Brandlundparken Dorthe Vogt Rasmussen.

 

Herefter blev ordet givet til Ingelise som fremlagde regnskab for 2021, som blev godkendt.

Fastsættelse af aktivitetskort på kr. 50,00 og medlemskort på kr. 150,00 blev godkendt.

 

Valg til aktivitetsrådet: Ingelise Christophersen og Gitte Brønnum, der var på valg, ønskede ikke genvalg.

Nye medlemmer blev SUSAN PRØHL og ANNE MARIE JENSEN
Suppleanter blev KENT ERIK SKOU HANSEN  og LIS KELLY

 

Henning takkede Ingelise og Gitte med ordene:

Vi har altid arbejdet godt sammen i de mange år, ikke altid enige, det skal man heller ikke være, vi har haft snak om tingene og fundet en løsning.

Nu har I valgt at stoppe i bestyrelsen, men I har gjort det med manér, idet I selv har fundet jeres afløser til bestyrelsen og suppleant.

I har lagt et utroligt stort stykke arbejde i vores forening, vi vil komme til at savne jer, og jeres altid gode humør.

I var altid forberedte til arbejdet, både til møder og arrangementer, når der skulle  flyttes borde, stole og dækkes op til kaffe m.v.

TUSIND TAK SKAL I HAVE, JEG VIL SAVNE JER.

Ingelise og Gitte fik overrakt blomster og tak for samarbejdet gennem de sidst 14 og 10 år.

Gitte takkede af med et tilbageblik på udviklingen gennem de 10 år, hun har været med i aktivitetsrådet, hvor der er sket store forandringer på Brandlundparken. Først var der stort samarbejde med Bikuben (daghjemmet) til i dag, hvor daghjemmet er flyttet til Engparken, og aktivitetsrådet så står på egne ben.

 

Herefter kom den nye bestyrelse til at se sådan ud:

Formand Henning A. Nielsen
Næstformand Hanne Larsen
IT-Support Susan Prøhl
Sekretær Birgit Madsen
Menigt medlem Anne Marie Jensen
Suppleant Kent Erik Skou Hansen
Suppleant Lis Kelly
Kasserer Kent Erik Skou Hansen

 

Der blev bestemt følgende nye møder:

9. maj Bestyrelsesmøde kl. 13.00 i Kabyssen
13. juni Bestyrelsesmøde kl. 13.00 i Kabyssen
19. juni Sankt Hans-fest sammen med søndagstræf kl. 14.00
5. september Bestyrelsesmøde kl. 13.00 i Kabyssen
3. oktober Bestyrelsesmøde kl. 13.00 i Kabyssen
7. november Bestyrelsesmøde kl. 13.00 i Kabyssen
5. december Julefrokost og bestyrelsesmøde kl. 12.00 i Kabyssen

 

Birgit Madsen
Referent og sekretær