Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fakta

Brandlundparken er opført i 1953 og var tidligere "De gamles hjem". I 1990 blev husets status ændret til aktivitetscenter.

Centret består af:

  • 13 ældreboliger
  • Aktivitetscenter med både daghjem og åbent center
  • Café
  • Fodpleje
  • Høreomsorg
  • Træningsfaciliteter
  • Hjemmehjælp
  • Administration

I tæt tilknytning til centret er der desuden 57 boliger, beliggende omkring Brandlundparken på Skolestien og Søndervænget.

Hjemmeplejen er organiseret som en integreret ordning, hvor der ikke skelnes mellem om borgeren bor i plejebolig eller eget hjem. Hjemmplejens personale (hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker m.m) arbejder tæt sammen, for at der er størst muligt sammenhæng i den hjælp, borgeren modtager. Dette er med til at skabe en bedre kvalitet i hverdagen.

Gennem den integrerede ordning ønsker Sundhed- og Omsorgsafdelingen at skabe et mangesidigt tilbud til kommunens pensionister og syge borgere, så disse kan leve et aktivt liv på egne betingelser. Til dette kan borgerne modtage støtte og hjælp efter den enkeltes ønsker og behov og under hensyntagen til de økonomiske rammer.

I plejen/omsorgen tager vi udgangspunkt i egenomsorgsprincippet.

Det vil sige, at borgeren motiveres til at klare det, som han eller hun selv kan. I samarbejde med visitatorerne tilbyder vi hjælp til det, borgeren ikke selv kan klare.

 

 

 steps

 
 

Brandlundparken
Brandlundparken 1  -  7330 Brande
Mail: brandlundparken@ikast-brande.dk